Ödünç Verme Kuralları

 • Kütüphane kaynaklarından AK Parti yöneticileri, Parti milletvekilleri, Milletvekili danışmanları, Parti personeli ve kütüphaneye üye olmak isteyen herkes (özel okuyucular) yararlanabilir.
 • Özel okuyucular üyelik koşullarını kütüphaneden öğrenebilirler.
 • Kullanıcı kimlik kartını göstererek yalnızca kendi üzerine yayın alabilir, başkası adına işlem yaptıramaz.
 • Doğal üyeler 1 seferde 5 adet yayını 30 gün süreyle; özel okuyucular 1 seferde 2 adet yayını 15 gün süreyle ödünç alabilirler.
 • Danışma kaynakları, süreli yayınlar, VCD-DVD koleksiyonu, tezler, makaleler ve arşiv amaçlı AK Parti yayınları ödünç verilmez.
 • Kütüphane Yönetimi gerekli gördüğü takdirde ödünç verme süresi dolmadan yayının iadesini okuyucudan isteyebilir.
 • Okuyucu, ödünç aldığı materyali zamanında ve kütüphaneden aldığı durumuyla, hasarsız bir şekilde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, ödünç aldığı materyali başkasının kullanımına verdiği takdirde tüm sorumluluk kendisine aittir.
 • Üzerinde iade edilmemiş yayın bulunan okuyucu, ödünç-verme hizmetinden yararlanamaz. Öncelikle iade edilmemiş yayının kütüphaneye teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Kimlik ve iletişim bilgilerinde değişiklik olan okuyucuların bu durumu kütüphaneye bildirmesi gerekmektedir.
 • Ödünç alınan yayın için 1 seferlik süre uzatması yapılabilir. Başkası tarafından rezerve edilen yayınlar uzatılamaz.
 • Kullanıcılara, kütüphane kapanmadan en geç 10 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları önerilir.
 • Kütüphane tarafından, ödünç materyal alan okuyucunun e-posta adresine, yayınların iade tarihinden 3 gün önce hatırlatma ve iade süresi geçen yayınlar için de uyarı mesajı gönderilir.

AK Kütüphane üyeliği için okuyucular; kimlik fotokopilerini sağlamalı ve kütüphanenin vereceği üyelik formunu eksiksiz doldurmalıdırlar.