AK PARTi AR-GE BAŞKANLIĞI 5. SOSYAL BİLİMLER TEŞVİK ÖDÜLÜ YARIŞMA ESASLARI VE KATILIM ŞARTLARI

Eserlerde Aranan Şartlar

Eserlerin kapsamı

Eserler üç kategoride değerlendirilecektir. Bunlar;

YÖK ve eşdeğer kurumlarca onaylanmış yüksek lisans ve doktora tezleri,

Başta Social Science Citation Index (SSCI) ve Art & Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası veya ulusal (ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı) veritabanlarına girmiş, hakemli dergilerde yayımlanan bilimsel makaleler,
Kitaplar ve belgeseller değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışmaya katılacak eserlerin, AK Parti’nin siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel, tarihsel, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimleri ilgilendiren konulardaki politikalarının, tutum ve uygulamalarının doğrudan veya dolaylı bir şekilde incelenmiş olması veya yeni Türkiye’nin son 13 yıldaki ekonomik, sosyal, siyasal, bölgesel vb. gelişmesini ve büyümesini anlatmış olması dikkate alınacaktır.

Eserler, 1 Ocak 2003 – 30 Kasım 2016 Çarşamba tarihleri arasında yayımlanmış veya kabul edilmiş olmalıdır.

Tezler, enstitü onay yazısıyla beraber bir adet basılı ve elektronik kopya olarak,

Makaleler, yayımlandığı dergide basılmış halinden alınan kopyası, basıldığı derginin dış-iç kapağı ve içindekiler sayfası ile birlikte ve elektronik kopya olarak,

Kitaplar, 50 sayfa ve üzeri basılmış olarak yayıncılık sektöründe dağıtımı yapılmış (elektronik veya basılı formatta) olması; iki adet basılı ve elektronik kopya olarak,

Tez, makale ve kitapların elektronik kopyaları hem [email protected] adresine e-posta yoluyla hem de flash disk içinde basılı kopya yanında gönderilmelidir.

Belgeseller,

Yarışmaya belgesel-sinema eserleri katılabilir.

En az 10 dakika ve üzeri olmalıdır.
İngilizce belgeseller için Türkçe altyazı veya seslendirme kaydıyla gönderilmelidir.
Yarışmaya TV yayınına uygun teknik formatta (mov,mp4 gibi uzantılı HD/SD) çekilmiş olmalıdır.
Eserin DVD’ye veya taşınabilir belleğe mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir başka uzantıyla kaydedilmiş şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

Birden fazla yazarı olan eserler için her yazar ve yazar sorumluluğu taşıyan kişiler kendi adına başvuru formunu doldurup imzalamalıdır. Ödenecek ödül miktarı ise toplam ödülün yazar sayısına bölünmesiyle belirlenir.

Adaylar yarışmaya birden fazla eserle katılabilir.

Eserlerin yazıldığı dil

Yukarıda belirtilen eserlerin Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış olması gerekmektedir. Bu iki dilden başka bir dilde ortaya konulmuş eserlerin başvuruları, Türkçe veya İngilizce tam çevirileri eklendiği takdirde kabul edilecektir.

Eserlerin sahiplerinin uyruğunun T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur.

Seçici Kurul

Yarışmaya başvuran kişilerin eserleri, seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Seçici Kurul konusunun uzmanı olan akademisyenler tarafından oluşmaktadır. Seçici Kurul’a kütüphane web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ödül

Seçici Kurul tarafından eserler üç kategoride değerlendirilecek ve her kategoride ilk üçe giren eser sahiplerine ayrı ayrı ödül verilecektir. Birinciye 7.000, ikinciye 5.000, üçüncüye 3.000 Türk Lirası para ödülü verilecektir.

Başvuru Süresi ve Adresi:

AK Parti Genel Merkez Kütüphanesi, Söğütözü Cad. No: 6 Kat: 4 Çankaya/Ankara Tel: (+90 312) 204 5000 dahili: 2314 veya 2321

Başvuru sahiplerinin, http://kutuphane.akparti.org.tr adresinden temin ederek dolduracakları başvuru formuyla birlikte, eserlerini en geç 30 Kasım 2016 Çarşamba tarihine kadar belirtilen adrese bir adet basılı ve elektronik kopya olarak elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

Kamuoyuna ve ilgilenenlere saygıyla duyurulur.