Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

(ISSN 0255-0636)

Osmanlı Araştırmaları yılda iki sayı yapan hakemli bir dergidir. 1980’den itibaren kesintisiz İSAM tarafından yayımlanan dergi, 43. Sayıdan itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İSAM’ın beraber çıkardığı bir yayın olmuştur. Derginin amacı Osmanlı araştırmacılarını bir çatı altında toplamaktır. Dergi 37. sayısından itibaren Arts and Humanities Citation Index’de yer almaktadır.