Kütüphane Hizmetleri

HİZMETLER

Kütüphane müşterilerinin/patronlarının veya okuyucu olarak tanımladığımız kişilerin kütüphaneden daha etkili yararlanmaları ve ihtiyaç duydukları bilgiye, en kısa sürede doğru bilgi kaynaklarına erişebilmeleri amacı ile erişebilmeleri amacıyla kütüphaneci tarafından verilen hizmettir. Kütüphanede verilen okuyucu hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz:

Danışma: Bu hizmeti kütüphanecilik eğitimi almış uzman kişiler vermektedir. Okuyucular, araştırmalarında ve kütüphane kaynaklarının etkin kullanımında, doğru ve güvenilir bilgiye erişmelerinde her zaman görevli kütüphaneciden yardım isteyebilirler. Ayrıca okuyucular, kütüphane koleksiyonuna katılan yeni yayınlar ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak için “Yeni Yayınlar ve Etkinlikler Duyuru Hizmet Formu”nu doldurabilirler.

Fotokopi Hizmeti: Kütüphanede okuyuculara kütüphane kaynaklarından yararlanmak koşuluyla fotokopi hizmeti verilmektedir. 

Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL): Okuyucularımıza bilgi ihtiyaçları konusunda en iyi hizmeti sunmak amacı ile kaynak paylaşımı konusunda kütüphanelerle işbirliği yapılmaktadır. AK Kütüphane koleksiyonundan yararlanmak isteyen kütüphaneler “Kütüphanelerarası İşbirliği Formunu” doldurarak kütüphanemize başvurabilirler. 

Gerekenler için lütfen “Kurallar” bölümüne bakınız.

Güncel Yayın Tanıtımı: 15 Ocak 2013 tarihinde başlayan bu hizmet, kütüphane koleksiyonuna yeni katılan 13-15 eserlerin duyurusunu yapmak amacıyla hazırlanan tanıtım bültenidir. 

Yayın Siparişi: Okuyucularımız kütüphaneye alınmasını istedikleri eserlerin bibliyografik künyelerini kütüphaneye gelerek veya web sayfasında bulunan “Kitap/Kitap Dışı Materyal İstek Formu” formunu doldurarak kütüphane görevlilerine iletebilirler. İstenen yayınlar Kütüphane Danışma Kurulu tarafından onaylandığı takdirde kütüphane koleksiyonuna dâhil edilebilir.

Ödünç-Verme: Lütfen “Kurallar” bölümüne bakınız!